ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
เว็บไซต์บริการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขต อบต.
ทำเนียบบุคลากร
งานสังคมสงเคราะห์
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพทั่วไป
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุข
ด้านเศรฐกิจ
ด้านสังคม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ด้านการคมนาคม
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาาติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ที่พัก/โฮมสเตย์
สินค้า OTOP
ศูนย์ภัยแล้ง
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างการบริหาร
1
2
3
4
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
ช่องทางการร้องเรียน-ร้องทุกข์
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
จดหมายข่าว
ติดต่อเรา
คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
ทำเนียบบุคลากร
1
2
กกก
ส่วนการคลัง
ทำเนียบบุคลากร
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ส่วนโยธา
ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันแก้ปัญหาภัยแล้ง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผ่นพับ(สาธารณภัย)
ทำเนียบบุคลากร
ส่วนการศึกษา
ทำเนียบบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะเดื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลำปิล็อก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ป้า
เว็บไซต์บริการ
1
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขต อบต.
ทำเนียบบุคลากร
งานสังคมสงเคราะห์
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
เมนูทางขวา
กระดานถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
เอกสารเผยแพร่ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
กระดานสนทนา
สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
คลังข่าวมหาดไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี 1111
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
สภาพพื้นฐานทั่วไป
สภาพทางสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ระบบบริการพื้นฐาน
ระบบเศรษฐกิจ
กองช่าง
กองคลัง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.226.248.180
คุณเข้าชมลำดับที่ 771,108

ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 301 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 30 กันยายน 2563
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่งท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การให้บริการ
บริการออนไลน์
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
รวมลิงค์ต่างๆ
ราคาน้ำมันวันนี้
ใส่ Code ที่ต้องการ
สายตรงผู้บริหาร
หมู่บ้านในเขต อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สายตรงผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
        AzeLike.Ru               
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง
37/1 หมู่8 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
Tel : 0-3468-5228   Fax : 0-3468-5229
Email : hky2553@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.