ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
เว็บไซต์บริการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขต อบต.
ทำเนียบบุคลากร
งานสังคมสงเคราะห์
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร


  หน้าแรก     แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาาติ 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาาติ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาาติ  
  แหล่งท่องเที่ยวตำบลห้วยเขย่ง        

โป่งพุร้อน

เป็นพุน้ำร้อนที่ผุดขึ้นบริเวณใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ฯ ที่ ทภ.3 (โป่งพุร้อน) มีน้ำพุร้อนอยู่ 2 จุด จุดที่ 1 อยู่ทางด้านทิศตะวันออก มีอุณหภูมิ 45 องศาจุดที่ 2 ทางด้านทิศตะวันตก มีอุณหภูมิประมาณ 65 องศา เป็นที่พักของช้างป่าที่มักจะลงมากินโป่งบริเวณนี้โดยมีตรงกลางระหว่างพุน้ำร้อนทั้งสองจุดนี้จะเป็นแอ่งน้ำ เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ น้ำที่ผุดออกมาจะมีกลิ่นกำมะถันค่อนข้างรุนแรงจึงไม่เหมาะแก่การอาบน้ำแต่เหมาะสำหรับศึกษาเชิงนิเวศ

สภาพถนน : ลาดยางและคอนกรีต

ระยะทาง : ห่างจากอบต.ห้วยเขย่ง 12 กิโลเมตร เดินเท้าเข้า 100 เมตร

การเดินเข้าชม : เดินเท้า

สภาพปัจจุบัน : อุดมสมบูรณ์ เป็นไปตามธรรมชาติ

การนั่งห้างดูช้าง

          อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ     ได้จัดทำโครงการร่วมกับชุมชนในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิโครงการการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมกับ   ชุมชน (นั่งห้างดูช้างป่า) เพื่อศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากร   ทางธรรมชาติเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับช้างป่า ที่ลงมาหาแหล่งอาหาร คือ พืชผลอาสิน ของราษฎร ที่เพาะปลูกไว้  จึงขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจ  อยากศึกษาสัมผัสบรรยากาศที่ตื่นเต้นและน่าประทับใจ    ของ ฝูงช้างแม่วารี

สภาพถนน : ลาดยางและลูกรัง

ระยะทาง : ห่างจากอบต.ห้วยเขย่ง 10 กิโลเมตร

การเดินเข้าชม : เดินเท้า

สภาพปัจจุบัน : ไม่ค่อยมีช้างเข้ามาให้เห็นแล้ว เนื่องจากช้างไม่ได้ลงมาในพื้นที่แล้ว

ฟอสซิลหอย 280 ล้านปี

          หอยแบรคิพอด (Brachiopod) หรือหอยตะเกียง (Iamp shell) เป็นฟอสซิลหอยที่เพิ่งถูกค้นพบเมื่อปลายปี 2548  ในบริเวณถ้ำยอดเขานิชา ตำบลห้วยเขย่ง  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะเป็นหอยสองฝาไม่เท่ากัน ฝาหนึ่งเล็กฝาหนึ่งใหญ่ หอยแบรคิโอพอดที่พบในครั้งนี้มีลักษณะคล้ายหอยแครง มีขนาด 1.5 – 3.0 เซนติเมตร

สภาพถนน : ลาดยางและลูกรัง

ระยะทาง : ห่างจากอบต.ห้วยเขย่ง 11 กิโลเมตร เดินเท้าเข้า 5 กิโลเมตร

การเดินเข้าชม : เดินเท้า

สภาพปัจจุบัน : อุดมสมบูรณ์ เป็นไปตามธรรมชาติ

ถ้ำ 28

ตั้งอยู่ในเขตปกครองของหมู่ที่ 5 บ้านไร่ป้า  ตำบลห้วยเขย่ง  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี และอยู่ในเขตใช้ประโยชน์ของสวนป่าทองผาภูมิ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เป็นถ้ำที่สามารถเดินทะลุออกได้ระยะทางประมาณ 100 เมตร  ภายในมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามแปลกตา เป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวกิตติ ซึ่งเป็นค้างคาวที่เล็กที่สุดในโลก และเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดในโลก  ปัจจุบันอยู่ในแผนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ตามโครงหารขยายผลโครงการหลวงตำบลห้วยเขย่ง โดยอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิคอยดูแลนักท่องเที่ยวไม่ให้รบกวนการอยู่อาศัยของค้างคาวกิตติมากเกินไป เมื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ยังสามารถป้องกันการลักลอบขุดขี้ค้างคาวไปขายได้อีกทางหนึ่ง นอกจากจะมีค้างคาวกิตติอาศัยอยู่แล้ว ถ้ำแห่งนี้ยังมีค้างคาวอีกหลายชนิดอาศัยรวมอยู่ด้วย

สภาพถนน : ลูกรัง

ระยะทาง : ห่างจากอบต.ห้วยเขย่ง 18 กิโลเมตร

การเดินเข้าชม : เดินเท้า

สภาพปัจจุบัน : อุดมสมบูรณ์ เป็นไปตามธรรมชาติ

 

น้ำตกโป่งกระดังงา

          เป็นลำธารที่เกิดขึ้นจากเขาหินปูน ไหลมาเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีความสวยงาม สายน้ำตกจะไหลลดหลั่นลงมาเกิดเป็นชั้นต่างๆ อีก 4 ชั้น ในแต่ละชั้นก็จะมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่รมรื่น บริเวณด้านล่างของน้ำตกจะจัดทำเป็นลานกลางเต็นท์  มีระบบประปาภูเขา จัดเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเดินชมน้ำตก ได้อีกหนึ่งเส้นทาง

สภาพถนน : ลูกรัง

ระยะทาง : ห่างจากอบต.ห้วยเขย่ง 18 กิโลเมตร เดินเท้าเข้า 3 กิโลเมตร

การเดินเข้าชม : เดินเท้า

สภาพปัจจุบัน : อุดมสมบูรณ์ เป็นไปตามธรรมชาติ พุหนองปลิง

          ตั้งอยู่ในเขตปกครองหมู่ที่ 1 (บ้านท่ามะเดื่อ)  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในเขตขอใช้ประโยชน์ของสวนป่าทองผาภูมิ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) เป็นป่าพุน้ำจืดที่มีเนื้อที่ประมาณ 93 ไร่   ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก    ซึ่งนักวิจัยโครงการ BRT ได้ใช้พื้นที่นี้วิจัยได้พบพืชสัตว์ที่หลากหลาย  และมีข้อมูลที่พร้อมนำเสนอ  เพื่อการเรียนรู้ เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

สภาพถนน : ลูกรัง

ระยะทาง : ห่างจากอบต.ห้วยเขย่ง 3 กิโลเมตร

การเดินเข้าชม : เดินเท้า

สภาพปัจจุบัน : อุดมสมบูรณ์ เป็นไปตามธรรมชาติ

พุปูราชินี

          ตั้งอยู่ในเขตการปกครอง หมู่ที่ 1 (บ้านท่ามะเดื่อ) อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีและอยู่ในเขตขอใช้ประโยชน์ของสวนป่าทองผาภูมิ องค์การอุตสาหกรรม(ออป.) เป็นป่าพุน้ำจืด ที่เป็นแหล่งที่อยู่ของปูราชินี  ซึ่งถือว่าพุปูราชินีเป็นแหล่งปูราชินีที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน    นับได้ว่าพุปูราชินี เป็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในสามของตำบลห้วยเขย่ง
          ปูราชินี ตั้งชื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จประนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ปูน้ำจืดมีสีสันสวยงามขามีสีแดงโคนขากล้ามหนีบกระดองสีขาว กระดองส่วนกลางมีสีน้ำเงิน ชาวบ้านเรียกว่า ปูสามสี ขุดรูอยู่ฤดูหนาวจะปิดปากรู ฤดูฝนจะเปิดปากรูหาอาหารเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น หอยปลา ใส้เดือน ฯลฯจะผสมพันธุ์และออกลูกเดือนกันยายน พบบริเวณริมห้วยและพื้นที่พุ อำเภอทองผาภูมิ และไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี แห่งเดียวในโลก เป็นสัตว์จำพวกไม่มีกระดูกสันหลังลำดับที่ 11  ออกตามความพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
          ปูราชินีเป็นปูน้ำจืดที่มีสีสันสวยงามสามารถจำแนกได้จากสีตามลำตัว คือ มีขาสีแดง  โคนขากล้ามหนีบและขอบกระดองมีสีขาวกระดองส่วนกลางมีสีม่วงปนสีน้ำเงิน ชาวบ้านเรียกว่า ปูสามสี หรือปูป่ามีกระดองยาว ประมาณ 5 – 7 เซนติเมตร
          ปูราชินีค้นพบโดยนายสุพล ดวงพล เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม 2526 ที่บ้านน้ำโจน อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ต่อมาได้รับการตั้งชื่อโดยศาสตาจารย์ไพบูลย์ นัยเนตร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. 2535 และเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในพ.ศ.2535

                   

สภาพถนน : ลูกรัง

ระยะทาง : ห่างจากอบต.ห้วยเขย่ง 7 กิโลเมตร เดืนเท้าเข้า 50 เมตร

การเดินเข้าชม : เดินเท้า

สภาพปัจจุบัน : อุดมสมบูรณ์ เป็นไปตามธรรมชาติ

 

ต้นไม้ยักษ์

          ตั้งอยู่ใน ป่าห้วยเขย่ง เขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ  เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่กลางหุบเขา เป็นต้นขมิ้นดำหรือไข่เขียว อยู่กลางหมู่ไม้ยีนต้นหลายชนิด เดิมทีมีอยู่ 2 ต้นแต่ล้มเองตามธรรมชาติไปแล้ว  1 ต้น คงเหลืออยู่เพียงต้นเดียว วัดโดยรอบประมาณ 14 เมตร มีพูพอนและกิ่งก้านที่แผ่ออกกว้าง เกิดเป็นร่มเงากินเนื้อที่กว้าง แวดล้อมไปด้วยต้นไม้นานาชนิด ที่น่าแปลกคือบริเวณป่ารอบๆต้นไม้ยักษ์จะมีทากซึ่งบ่งบอกถึงความชื้นและความสมบูรณ์ของป่าในบริเวณนี้ได้เป็นอย่างดี

สภาพถนน : ลูกรัง

ระยะทาง : ห่างจากอบต.ห้วยเขย่ง 12 กิโลเมตร เดืนเท้าเข้า 2 กิโลเมตร

การเดินเข้าชม : เดินเท้า

สภาพปัจจุบัน : อุดมสมบูรณ์ เป็นไปตามธรรมชาติ

บึงน้ำทิพย์

         ตั้งอยู่ในเขตปกครองหมู่ที่ 8 (บ้านรวมใจ) อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  และอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ   เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่กลางหุบเขา ลักษณะคล้ายปล่องภูเขาไฟ  เป็นหลุมยุบขนาดใหญ่อยู่กลางหุบเขาบนเทือกเขาหินปูนบึงน้ำทิพย์มีอยู่ 2 บึงคือบึงพ่อกับบึงแม่”  
          บึงแม่ มีเนื้อที่ประมาณ 15 - 20 ไร่ มีน้ำขังอยู่ตลอดทั้งปี ความลึกของบึงประมาณ 15 เมตร น้ำในบึงจะใสแลดูเป็นสีเขียวมรกต ความใสของน้ำยามมองจากบนที่สูงเมื่อน้ำสะท้อนกับหน้าผาและต้นไม้จะมองเห็นใด้ชัดเจน เสมือนดังภาพวาดของจิตกรขนาดใหญ่ที่ประดับไว้กลางป่าสวยงามมาก การเดินทางข้ามบึงต้องล่องแพข้ามอย่างเดียวเพราะรอบๆบึงจะเป็นหน้าผา ไม่สามารถลัดเลาะไปได้ ใช้เวลาถ่อแพข้ามฝั่งประมาณ 20 นาที
          บึงพ่อ ห่างจากบึงแม่ข้ามช่องสันเขาไปประมาณ  200เมตร จะพบกับบึงน้ำอีกแห่งหนึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 10 – 15 ไร่ ขนาดจะเล็กกว่าบึงแม่ การเดินทางในช่วงของฤดูร้อนน้ำในบึงจะลดระดับลงไปจนสามารถเดินข้ามได้ รอบๆบึงจะเป็นหน้าผาและต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นล้อมรอบ
          ทั้งสองบึงเป็นแหล่งน้ำของสัตว์ป่าที่ได้มาอาศัยกิน อีกหนึ่งของความ มหัสจรรย์ที่ธรรมชาติเสกสรรปั้นแต่งเอาไว้ประดับโลกใบนี้ ในขณะนี้ทางอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ได้จัดเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกล บึงน้ำทิพย์ ต้นไม้ยักษ์ ระยะทางรวมประมาณ 10 กิโลเมตร

สภาพถนน : ลูกรัง

ระยะทาง : ห่างจากอบต.ห้วยเขย่ง 8 กิโลเมตร เดืนเท้าเข้า 3 กิโลเมตร

การเดินเข้าชม : เดินเท้า

สภาพปัจจุบัน : อุดมสมบูรณ์ เป็นไปตามธรรมชาติ

 

 

สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวตำบลห้วยเขย่ง โทร.089-8373932


ประกาศโดย : อบต.ห้วยเขย่ง
วันที่ประกาศ : 2012-03-22

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.207.102.38
คุณเข้าชมลำดับที่ 802,080

ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 31 ตุลาคม 2563
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่งท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การให้บริการ
บริการออนไลน์
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
รวมลิงค์ต่างๆ
ราคาน้ำมันวันนี้
ใส่ Code ที่ต้องการ
สายตรงผู้บริหาร
หมู่บ้านในเขต อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สายตรงผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
AzeLike.Ru   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง
37/1 หมู่8 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
Tel : 0-3468-5228   Fax : 0-3468-5229
Email : hky2553@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.