ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
เว็บไซต์บริการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขต อบต.
ทำเนียบบุคลากร
งานสังคมสงเคราะห์
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร


  หน้าแรก     ด้านการคมนาคม 

ด้านการคมนาคม
ด้านการคมนาคม  

1. การบริการพื้นฐาน

                1.1 การคมนาคม

                1.  ถนนลาดยาง                                  43           สาย

2.  ถนนลูกรัง                                      63           สาย

3.  ถนนคอนกรีต                                45           สาย

                1.2 การโทรคมนาคม

                - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                 1           แห่ง

                - มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ           19            แห่ง

                -  เสียงตามสายและหอกระจายข่าวครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

                1.3 การไฟฟ้า

                การให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง  อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทองผาภูมิ  จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง  ครบทั้ง  8  หมู่บ้าน

                1.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

                - ลำน้ำ, ลำห้วย                                   10                         สาย

                - บึง หนองและอื่น                             2                             แห่ง

                1.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้

                - ฝาย                                                      12                          แห่ง

                - บ่อน้ำตื้น                                            6                           บ่อ

                - บ่อบาดาล                                            4                          แห่ง

                - สระน้ำ                                                15                          แห่ง

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.207.102.38
คุณเข้าชมลำดับที่ 802,104

ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 31 ตุลาคม 2563
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่งท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การให้บริการ
บริการออนไลน์
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
รวมลิงค์ต่างๆ
ราคาน้ำมันวันนี้
ใส่ Code ที่ต้องการ
สายตรงผู้บริหาร
หมู่บ้านในเขต อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สายตรงผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
AzeLike.Ru   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง
37/1 หมู่8 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
Tel : 0-3468-5228   Fax : 0-3468-5229
Email : hky2553@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.