ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง  หน้าแรก     ด้านการคมนาคม 

ด้านการคมนาคม
ด้านการคมนาคม  

1. การบริการพื้นฐาน

                1.1 การคมนาคม

                1.  ถนนลาดยาง                                  43           สาย

2.  ถนนลูกรัง                                      63           สาย

3.  ถนนคอนกรีต                                45           สาย

                1.2 การโทรคมนาคม

                - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                 1           แห่ง

                - มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ           19            แห่ง

                -  เสียงตามสายและหอกระจายข่าวครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

                1.3 การไฟฟ้า

                การให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง  อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทองผาภูมิ  จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง  ครบทั้ง  8  หมู่บ้าน

                1.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

                - ลำน้ำ, ลำห้วย                                   10                         สาย

                - บึง หนองและอื่น                             2                             แห่ง

                1.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้

                - ฝาย                                                      12                          แห่ง

                - บ่อน้ำตื้น                                            6                           บ่อ

                - บ่อบาดาล                                            4                          แห่ง

                - สระน้ำ                                                15                          แห่ง

 

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.65.91
คุณเข้าชมลำดับที่ 632,521

มีนาคม 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 29 มีนาคม 2563
ผลงานที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่งท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ใส่ Code ที่ต้องการ


AzeLike.Ru   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง
37/1 หมู่8 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
Tel : 0-3468-5228  Fax : 0-3468-5229
Email : hky2553@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.