ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
เว็บไซต์บริการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขต อบต.
ทำเนียบบุคลากร
งานสังคมสงเคราะห์
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร


  หน้าแรก     ด้านสังคม 

ด้านสังคม
ด้านสังคม  

1. สภาพทางสังคม

                1 การศึกษา

                ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง  มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  8  แห่ง  ประกอบด้วย

                (1)  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ              หมู่ที่  1

                (2) โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก         หมู่ที่  2

                (3)  โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง              หมู่ที่  3

                (4)  โรงเรียนบ้านประจำไม้             หมู่ที่  4

                (5)  โรงเรียนบ้านไร่ป้า                     หมู่ที่  5

                (6)  โรงเรียนบ้านไร่                          หมู่ที่  6

                (7)  โรงเรียนคุรุสภา                          หมู่ที่  7

                (8)  โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ  หมู่ที่  8

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จำนวน   2   แห่ง

                (1)  โรงเรียนบ้านไร่   หมู่ที่  6

                (2)  โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ  หมู่ที่  8

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จำนวน   1   แห่ง

                (1)  โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ  หมู่ที่ 8

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จำนวน   3    แห่ง

                (1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะเดื่อ   หมู่ที่  1

                (2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลำปิล็อก   หมู่ที่  2

                (3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ป้า   หมู่ที่  5

                ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  7  แห่ง

2 สถาบันและองค์กรศาสนา           

                สถาบันและองค์กรศาสนา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง  ประกอบด้วยวัด  จำนวน  11   แห่ง   สำนักสงฆ์   จำนวน   2       แห่ง    ได้แก่

                (1)  วัดท่ามะเดื่อ                หมู่ที่  1

                (2)  วัดปากลำปิล็อก          หมู่ที่  2

                (3)  วัดห้วยเขย่ง                 หมู่ที่  3

                (4)  วัดประจำไม้                หมู่ที่  4

                (5)  วัดไร่ป้า                        หมู่ที่  5

                (6)  วัดนพเก้าทายิการาม  หมู่ที่  6

                (7)  วัดบ้านไร่                     หมู่ที่  6

                (8)  วัดห้วยปากคอก          หมู่ที่  7

                (9)  วัดห้วยเจริญศรัทธาราม   หมู่ที่  7

                (10) วัดวังปะโท่                 หมู่ที่   8

                (11) วัดเขาใหญ่                                  หมู่ที่  8

                สำนักสงฆ์   จำนวน   2     แห่ง

                (1)  สำนักสงฆ์ถ้ำเขาน้อย  หมู่ที่  6

                (2)  สำนักสงฆ์ไชยศิริภูมิ   หมู่ที่  7

                มัสยิด   จำนวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่  หมู่ที่  1 บ้านท่ามะเดื่อ  โบสถ์คริสต์   จำนวน 1   แห่ง ตั้งอยู่  หมู่ที่  5  บ้านไร่ป้า

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.230.1.126
คุณเข้าชมลำดับที่ 802,141

ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 31 ตุลาคม 2563
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่งท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การให้บริการ
บริการออนไลน์
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
รวมลิงค์ต่างๆ
ราคาน้ำมันวันนี้
ใส่ Code ที่ต้องการ
สายตรงผู้บริหาร
หมู่บ้านในเขต อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สายตรงผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
AzeLike.Ru   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง
37/1 หมู่8 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
Tel : 0-3468-5228   Fax : 0-3468-5229
Email : hky2553@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.