ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
เว็บไซต์บริการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขต อบต.
ทำเนียบบุคลากร
งานสังคมสงเคราะห์
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร


  หน้าแรก     ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 คำนำ

 

          โครงการตำบลเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง  อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นตำบลหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการตำบลสุขภาวะกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  “การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน” หรือ RECAP   ซึ่งเอกสารเล่มนี้เป็นการจัดทำรายงานวิจัยชุมชน  ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น  บอกถึงการกระจายทุนที่ปรากฏอยู่ในตำบล  การบอกเล่ากระบวนการ  วิธีทำงานที่ทำให้เกิดการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำของทุนทางสังคมในทุกระดับ  ทั้งคนก่ง คนดี แกนนำ  คนสำคัญ  กลุ่ม  องค์กร แหล่งเรียนรู้  หน่วยงานการเชื่อประสานแหล่งประโยชน์และทรัพยากรที่ปรากฏในชุมชนเพื่อให้เกิดผลกระทบหรือเกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชน

          เอกสารฉบับนี้  อาจจะมีความครบถ้วนไม่สมบูรณ์ในบางส่วน  แต่ด้วยความตั้งใจของคณะผู้จัดทำเพื่อให้เป็นเอกสารตั้งต้นในการช่วยตำบลห้วยเขย่ง และผู้ที่สนใจได้ใช้ประโยชน์ในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

          คณะผู้จัดทำ  ขอขอบคุณทีมงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง  แกนนำหมู่บ้าน ชุมชน  เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ  กลุ่ม องค์กรต่างๆ  ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการถอดบทเรียนจนทำเป็นเอกสารฉบับนี้

                                                                       คณะผู้จัดทำ

กลุ่มผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก

  

  

กลุ่มปักผ้า บ้านไร่ป้าหมู่5

  

  

กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า หมู่1 บ้านท่ามะเดื่อ

  

  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมโครเชต์ตำบลห้วยเขย่ง

  

  

กลุ่มดอกไม้จันทร์

  

  

กลุ่มทอผ้ากะเหรียง

  

  

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.201.18.139
คุณเข้าชมลำดับที่ 801,015

ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 3031
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 30 ตุลาคม 2563
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่งท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การให้บริการ
บริการออนไลน์
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
รวมลิงค์ต่างๆ
ราคาน้ำมันวันนี้
ใส่ Code ที่ต้องการ
สายตรงผู้บริหาร
หมู่บ้านในเขต อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สายตรงผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
AzeLike.Ru   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง
37/1 หมู่8 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
Tel : 0-3468-5228   Fax : 0-3468-5229
Email : hky2553@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.