ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง  หน้าแรก     ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 คำนำ

 

          โครงการตำบลเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง  อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นตำบลหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการตำบลสุขภาวะกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  “การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน” หรือ RECAP   ซึ่งเอกสารเล่มนี้เป็นการจัดทำรายงานวิจัยชุมชน  ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น  บอกถึงการกระจายทุนที่ปรากฏอยู่ในตำบล  การบอกเล่ากระบวนการ  วิธีทำงานที่ทำให้เกิดการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำของทุนทางสังคมในทุกระดับ  ทั้งคนก่ง คนดี แกนนำ  คนสำคัญ  กลุ่ม  องค์กร แหล่งเรียนรู้  หน่วยงานการเชื่อประสานแหล่งประโยชน์และทรัพยากรที่ปรากฏในชุมชนเพื่อให้เกิดผลกระทบหรือเกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชน

          เอกสารฉบับนี้  อาจจะมีความครบถ้วนไม่สมบูรณ์ในบางส่วน  แต่ด้วยความตั้งใจของคณะผู้จัดทำเพื่อให้เป็นเอกสารตั้งต้นในการช่วยตำบลห้วยเขย่ง และผู้ที่สนใจได้ใช้ประโยชน์ในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

          คณะผู้จัดทำ  ขอขอบคุณทีมงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง  แกนนำหมู่บ้าน ชุมชน  เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ  กลุ่ม องค์กรต่างๆ  ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการถอดบทเรียนจนทำเป็นเอกสารฉบับนี้

                                                                       คณะผู้จัดทำ

กลุ่มผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก

  

  

กลุ่มปักผ้า บ้านไร่ป้าหมู่5

  

  

กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า หมู่1 บ้านท่ามะเดื่อ

  

  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมโครเชต์ตำบลห้วยเขย่ง

  

  

กลุ่มดอกไม้จันทร์

  

  

กลุ่มทอผ้ากะเหรียง

  

  

 

 

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.232.125.29
คุณเข้าชมลำดับที่ 616,746

กุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
ผลงานที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่งท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ใส่ Code ที่ต้องการ


AzeLike.Ru   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง
37/1 หมู่8 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
Tel : 0-3468-5228  Fax : 0-3468-5229
Email : hky2553@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.